Light Watercolor BackgroundSENSE

Kindercoaching

Light Watercolor Background

Meet Sense!


Welkom! Ik ben Sandra, 37 jaar oud, getrouwd en mama van twee.


Al gauw wist ik het zeker, ik wilde mijn liefde en kennis van en voor kinderen, mindfulness en sport samenbrengen met coaching.


Een gelukkig kind dat goed in zijn of haar vel zit, heeft met vele factoren te maken.

Daarom focus ik mij liever op de kracht van het kind en zijn of haar gezin, dan de ''klacht''.

Er zijn zoveel factoren die een rol spelen in de ontwikkeling en gedrag van kinderen.


Als we teruggaan naar de basis, even die rewind knop indrukken en alles op een afstand bekijken, komen ouders er vaak achter dat er een disbalans, oude trauma's, coping en nog veel andere factoren de groei van het kind en van zijn of haar gezin ''belemmeren''.

Child.

De grootste uitdaging is balans in het gezin (terug) vinden. Hoe creëer je die eenheid, rust, regelmaat, emotionele stabiliteit, maar vooral bereikbaarheid voor je kind.

Samen weer dezelfde taal spreken en je kind zien opgroeien tot een open minded, zelfverzekerd iemand met veel veerkracht en aanpassingsvermogen.


Mijn missie is om mindfulness en bewegen een onderdeel te laten zijn van de individuele coaching van het kind. Maar ook het gezin, de ouders of verzorgers van het kind hierin te betrekken. Samen maken wij ons sterker, en staan wij weer open om liefde te ontvangen.


Voel de liefde!

Voel je lichaam!

Voel het verschil!


Liefs, Sandra

Light Watercolor Background

Waarom Sense?

Je merkt dat er iets niet lekker zit bij je kind. Je zoon of dochter worstelt met emoties of vertoont opvallend gedrag. Er is een indicatie gegeven vanuit school en/of jullie komen er als gezin even niet meer uit.


Op een laagdrempelige manier en meestal ambulant, achterhaal ik de oorzaak en zorgen we voor helderheid en verbetering.

Ik betrek de ouders/verzorgers graag in het traject, want ik werk het liefst systemisch.


Dit berust op het idee dat we allemaal deel uitmaken van groepen, oftewel systemen, en dat binnen al die systemen (onbewuste) patronen en dynamieken bepalen hoe individuen zich bewegen.


Dit gebeurt spelenderwijs, met beweging, mindfulness of met honden coaching, en altijd op een laagdrempelige manier.


Kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Ook coach ik jongvolwassenen tot en met 18 jaar.


Is het iets voor jou(w) kind? Neem eens contact op, dan hebben we het er samen over!


Young Boy Pointing His Finger Up

Wil jij meer weten?

Light Watercolor Background
A portrait of smiling kid boy with curly hair showing strong. Children and health concept

Diensten

Kinder en oudercoaching

Contact Sense!

Light Watercolor Background

Werkwijze

Kennismaking en bespreken van de hulpvraag intake alleen met ouders/verzorgers

Start van individuele sessies met jullie kindje

waarin ik ga observeren, na een aantal sessies volgt een tussentijdse evaluatie en voorstel werkplan.


Samen aan de slag, inzichten verkrijgen en nieuwe vaardigheden leren, in deze fase volgt er meestal ook een tussentijds oudergesprek

Afscheid. Jullie kunnen nu verder zonder mij.

Maar natuurlijk ben ik er, ook na het traject


Light Watercolor Background
Portrait of Asian Child on Purple Background

Indicaties

Pubers

Emotieregulatie

Verstoorde prikkelverwerking

En nog meer...


Neem contact op om samen te kijken naar de hulpvraag en mogelijkheden

Ja dat wil ik!

Light Watercolor Background
Abstract watercolor scribble element

“Children are not things to be molded, but people to be unfolded”

Light Watercolor Background

Emotieregulatie


HIERMEE GAAN WE AAN DE SLAG

Tijdens de coachingsessies leg ik allereerst aan jou en je kind uit hoe emoties werken, zodat je begrijpt wat er in het kinderbrein gebeurt. Spelenderwijs ga ik samen met je kind op zoek naar de oorzaak want vaak zit er achter een emotie een belangrijke boodschap en/of behoefte die gehoord wil worden. Ook leer ik je kind hoe hij/zij met emoties kan omgaan. Welke emoties zijn er? Wat voel ik dan? En wat kan ik doen om een woedeaanval te voorkomen en rustig te blijven?Je ontwaart signalen van intense emoties bij je kind, waar woede, verdriet en angst onstuimig tot uiting komen in uitbarstingen van toorn, wervelende stormen van woede of stortvloeden van tranen. Het blijkt een onmogelijke opgave om je kind te bedaren, en soms lijkt het alsof je enkel de vurigheid aanwakkert. Ondanks al je inspanningen, blijft elke poging vruchteloos. Een gevoel van onmacht omhult je als een mantel van duisternis.

JOUW ROL

Als ouder speel je ook een belangrijke rol. Belangrijk is dat je ruimte geeft aan de emoties van je kind, dat je die niet zo snel mogelijk probeert weg te halen. Ze mogen er zijn, maar wel binnen bepaalde grenzen. Ik leg je ook uit wat je kan doen als die grenzen toch af en toe nog overschreden worden. Wat je bijvoorbeeld tijdens een woedeaanval kan doen én wat ook niet. Goedbedoelde opmerkingen werken soms namelijk averechts.


Emotional Little Child Measuring Her Height near Black Wall Indo
Light Watercolor Background

Faalangst en laag zelfbeeld

Kinderen met faalangst zijn bang dat ze niet kunnen voldoen aan verwachtingen. Ze denken negatief over zichzelf en presteren daardoor vaak onder hun niveau. Hierdoor worden zij bevestigd in het negatieve beeld dat ze van zichzelf hebben en kan een negatieve spiraal ontstaan.


Wat voor soorten faalangst zijn er


 • Sociale faalangst. Je bent in een sociale situatie veel bezig met wat anderen van je vinden. ...
 • Cognitieve faalangst (testangst) Je bent bang niet slim genoeg te zijn en door de mand te vallen, bijvoorbeeld bij een toets.
 • Motorische faalangst (prestatieangst).


Samen met jullie als gezin, en in de individuele sessies met jullie kind, gaan wij op ontdekkingstocht.

Wij gaan ons focussen op successen en zijn of haar krachten ontdekken, ik luister en observeer, en luister elke sessie weer naar de hulpvraag van het kind.
Children Together Fashion Clothes Posing Emotions
Light Watercolor Background

Hoogsensitiviteit


Je merkt dat je kind dagelijkse prikkels intenser beleeft, zowel emotioneel als fysiek. Dingen die kunnen opvallen zijn: je kind is erg gevoelig, stelt veel vragen, schrikt snel, houdt niet van verrassingen, ruikt elk geurtje, voelt ieder kledingnaadje en is gevoelig voor licht en drukte. Je kind trekt zich daardoor in zijn schulp of wordt juist extreem actief.

Wat ook opvalt bij kinderen met hoogsensitiviteit, is dat ze vaak moe zijn en veel piekeren. Ze denken lang en diep over dingen na en maken zich snel zorgen. Wanneer je kind hoogsensitief is, zul je ook vaak zien dat hij/zij perfectionistisch is en heel gevoelig voor andermans verdriet.Portrait Photo of a Girl

Specialist in HSP


Wist je dat hoogsensitiviteit een persoonlijkheidskenmerk is? Eén op de vijf mensen wordt geboren met een extra gevoelig zenuwstelsel. Het komt ook in het dierenrijk voor: het is hoe de natuur bedoeld is. Veel hoogsensitieve mensen (HSP’ers) hebben echter last van hun hoogsensitiviteit. Ze raken snel overprikkeld, zijn gevoeliger voor stress en weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met alles wat ze ervaren en voelen.

Als je goed om leert gaan met overprikkeling én je grenzen aan leert geven – dan kun je als HSP’er in je kracht leren staan en je hooggevoeligheid ervaren als iets positiefs.

Ik heb mij gespecialiseerd in hoog sensitiviteit. Graag help ik jullie om samen hier een weg in te vinden, en de krachten van jullie stuk “goud” te leren herkennen en omarmen!


Light Watercolor Background

Verstoorde prikkelverwerking

DE THEORIE ACHTER VERSTOORDE PRIKKELVERWERKING

Bij een verstoorde prikkelverwerking kunnen er twee dingen aan de hand zijn: overprikkeling of onderprikkeling. Bij de ene vorm komen er teveel prikkels het brein van je kind binnen, bij de andere vorm juist te weinig. De problemen kunnen kortdurend, maar ook langdurig zijn.

Kortdurend

Kortdurende overprikkeling komt bijvoorbeeld voor na een lange periode van social media-activiteit of een intensieve dag op school. Het brein van je kind raakt dan overprikkeld. Kortdurende onderprikkeling kan voortkomen uit verveling en te weinig afwisseling.

Langdurig

Langdurende overprikkeling heeft vaak te maken met hoogsensitiviteit, autisme, ADHD of een trauma. SENSE Kindercoaching is niet bevoegd om de diagnose voor autisme en/of ADHD te stellen, maar biedt wel hulp om ermee te leren omgaan.


Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen (prikkelverwerkingsproblemen) kunnen bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor beelden, geluiden, texturen, smaken, geuren en andere zintuiglijke invloeden. Zo kan bijvoorbeeld een uitstapje naar een speelgoedwinkel of het proberen van een nieuw gerecht in een restaurant een overweldigende ervaring voor je kind zijn.

Andere kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen zijn juist onderhevig aan informatie die ze via de zintuigen ontvangen. Hetgeen weer tot andere problemen kan leiden. Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen van invloed zijn op de sociale vaardigheden van een kind.

Light Watercolor Background

Startfase


Je merkt dat jouw zoon of dochter hulp nodig heeft en neemt het moedige besluit om hier een kindercoach voor in te schakelen. Daarmee heb je al een belangrijke stap gezet. Tijdens ons eerste telefonische kennismakingsgesprek bespreken we jullie hulpvraag en vertel ik hoe een kindercoachtraject er in grote lijnen uit ziet.

Tijdens dit gratis gesprek blijkt of ik jullie kan helpen. Zo ja, dan stuur ik jullie een intakeformulier en plannen we een intakegesprek in. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en vraag ik gericht door om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de gewenste situatie.Ook geef ik jullie tijdens het intakegesprek een indicatie van hoeveel sessies ik verwacht dat er nodig zullen zijn. Wil je eerst één sessie proberen voordat je besluit om verder te gaan? Geen probleem. Ben ik niet de juiste persoon voor jullie? Dan help ik je deze te vinden zodat je zo snel mogelijk de hulp krijgt die je nodig hebt.

Na het intakegesprek volgt de kennismaking en eerste sessie met jouw zoon of dochter, we kletsen en spelen wat en ondertussen probeer ik al zo’n goed mogelijk beeld van de uitdagingen en interesses van je kind te krijgen.CONCREET IN DE STARTFASE

 • Telefonisch kennismakingsgesprek met ouders
 • Intakeformulier
 • Intakegesprek met ouders
 • Indicatie aantal benodigde sessies
 • Kennismaking met het kind
 • Eerste coachingsessie met het kind en eventueel ook de ouders


Light Watercolor Background

Verdiepingsfase


Tijdens de coachingsessies ga ik in deze fase, samen met je zoon/dochter, op zoek naar diens valkuilen en talenten. Daarvoor zet ik verschillende methodieken in die ongewenste patronen en factoren boven water toveren én laten zien waar jouw kind juist heel goed in is.

Tussen de sessies door bespreek ik de bevindingen met jou/jullie als ouder(s). Indien nodig en als jullie ermee instemmen, spreek ik in deze fase ook met derden, zoals de leerkracht van je kind of eventueel betrokken hulpverleners. Wat zien en ervaren zij?Light Watercolor Background

Werkfase


Met alle verzamelde informatie en gewonnen inzichten weet ik nu voldoende en ga ik samen met jouw zoon/dochter spelenderwijs aan de slag met oplossingen. Ook hier gebruik ik weer bewezen effectieve methoden en oefeningen voor. Afhankelijk van wat bij jouw zoon of dochter past, zet ik de best passende werkvormen in.

Tussentijds bespreek ik de voortgang met jou/jullie als ouder(s). Daarnaast kun je als ouder vaak ook zelf bijdragen aan het proces. Daarom kijken we samen of coaching ook voor jou/jullie als ouder(s) zinvol en wenselijk is.Light Watercolor Background

Afrondingsfase

In deze laatste fase werken we toe naar het einde van het coachingtraject en het begin van de periode waarin je als ouder(s) en kind zelfstandig verder kunt met de nieuwe vaardigheden en inzichten. We zijn al heel ver gekomen en hebben mooie successen behaald. Tijdens de eindevaluatie vieren we die samen. Daarna kun je vol zelfvertrouwen het ingeslagen pad vervolgen.

Happy Family Hugging
Light Watercolor Background

Kinder en oudercoaching

Ik help kinderen en hun ouders bewust te worden van zichzelf, hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.


Soms kunnen door omstandigheden kinderen even niet lekker in hun vel zitten en moeite hebben met bepaalde situaties.

Ik wil graag kinderen, jongeren en hun ouders helpen om zich bewust te worden van zichzelf, hun eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Dit levert een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Inzicht in jezelf, weten wat je kunt en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.Kindercoaching is een oplossingsgerichte, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening gebaseerd op het zelfoplossend vermogen van een kind.


Light Watercolor Background

Puber en oudercoaching

De puberteit. Het is een leerzame fase waarin veel keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Een fase in de tienerjaren waarin het lichaam én het brein verandert. Ze worden zich bewust van hun lichaam en van hun gevoel. De puberteit versterkt de emoties en het gedrag van een tiener. Allerlei vragen komen naar voren. Wie ben ik? Wat wil ik? Niemand luistert naar me! Ik hoor er niet bij! Ik help tieners die te veel prikkels krijgen hiermee om te gaan.

Ik help tieners die weinig zelfvertrouwen of faalangst hebben omdat er zoveel in hun leven verandert. Ik leer tieners te vertrouwen op hun eigen kracht. Te ervaren wat ze echt voelen en dit te gebruiken bij de keuzes die ze maken. Ze weten wie ze zijn en dat ze er mogen zijn! Als kind, tiener, puber of jong volwassene krijg je, in iedere levensfase, met veel nieuwe zaken te maken. Aan de ene kant zijn er kansen en vrijheden waar je voor het eerst van mag proeven.

Aan de andere kant zijn pesten, angst, depressie, seksualiteit, alcohol- en drugsmisbruik en gameverslaving, problemen waar, met name tieners, mee te maken kunnen krijgen”.
Light Watercolor Background

Scholen

In het leven van ieder kind doen zich wel eens situaties voor waardoor het flink van slag kan raken. Een echtscheiding, een verloren vriendschap, een ongeluk, een verhuizing of het verlies van een geliefd familielid.

Het hoort allemaal bij het leven, maar kan een kind behoorlijk uit z’n kracht halen. Een kindercoach in het onderwijs is bij uitstek in de gelegenheid om een kind direct na een ingrijpende gebeurtenis de ondersteuning te geven die het nodig heeft.

De kindercoach in het onderwijs kan het kind zo behoeden voor een leerachterstand of op de lange termijn zelfs voor een medisch label.Mogelijkheden:


inloopspreekuur

workshops

1-1 coaching

opstellingen

arrangement op maat


 • Het is laagdrempelig. De kinderen zien de kindercoaching als een onderdeel van de school en voelen zich geen uitzondering
 • Kinderen voelen zich sneller op hun gemak, omdat ze in een hun bekende omgeving blijven
 • De ouders kennen de leerkracht meestal al en er zijn voor hen geen kosten aan verbonden als de kindercoaching plaatsvindt binnen de school
 • Kindercoaching kan een overbrugging zijn voor kinderen die op lange wachtlijsten staan bij reguliere zorginstellingen
 • De kindercoach pakt op wat de leerkracht in de klas ziet en hoort, maar waar de leerkracht geen tijd voor heeft om iets mee te doen
 • Kindercoaching is kortdurend en preventief. Een kind krijgt een paar weken wat extra aandacht op het moment dat dit nodig is
 • Een kindercoach herkent en erkent een onderliggende kwaliteit als een mogelijke oorzaak voor gedragsproblematiek, zoals hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid of beelddenken.


Light Watercolor Background

Mindfulness

Korte luister- en observatieactiviteiten zijn geweldige manieren voor kinderen om gerichte aandacht te oefenen, en over het algemeen helpt mindfulness kinderen om gegrond, geduldig en geaard te zijn, om grenzen te durven en leren aangeven en om even niks te hoeven doen. Alleen te focussen op hun ademhaling en in het moment te zijn. In eerste instantie lijkt meditatie misschien een onmogelijk opgave voor kinderen.


Maar kinderen zijn wonderbaarlijk ruimdenkend, en dit maakt ze geweldige beoefenaars van.Kids Doing Meditation

Ik maak veel gebruik van little Yoga en Monkey Mind:


Tem het aapje in je hoofd met de mindfulnessoefeningen voor kinderen van de speelse kaartenset 'Monkey Mind'.


We hebben allemaal een aapje in ons hoofd: onze monkey mind. En dat aapje zorgt ervoor dat je gedachten alle kanten op schieten. Daardoor heb je vaak maar weinig focus en krijgen je emoties meestal de overhand. Zeker als je jong bent.


Het goede nieuws is dat je je monkey mind kunt temmen en jezelf daarmee meer rust, focus en aanwezigheid in het hier en nu kunt geven. Kom bijvoorbeeld uit je cocon als een moedige vlinder, laat je kleuren zien als een trotse pauw of gebruik je kracht als een reusachtige olifant!


Light Watercolor Background
Abstract watercolor scribble element

‘Quality time:

Een moment voor jullie samen!’

Light Watercolor Background

Voordelen ouder kind yoga

Samenwerken

Ouder en kind leren samen te werken door de yoga oefeningen samen te doen. Hierdoor versterk je niet alleen de onderlinge band maar leert het kind op jonge leeftijd samen te werken. Er ontstaat wederzijds respect en je leert elkaars talenten ontdekken. Verder kun je elkaar helpen bij de verschillende oefeningen.

Aandacht voor elkaar


Soms kan het zijn dat er minder tijd voor elkaar ingepland wordt. Werk, opvang en andere bezigheden vullen al snel de dag. Bij ouder & kind yoga heb je echt een moment samen. Het versterken van de band tussen ouder en kind kan op latere leeftijd nog positief werken.


Motorische ontwikkeling

Denk hierbij aan verschillende motorische vaardigheden, evenwicht, concentratie, creativiteit en ontspanning. Voor het jonge kind dat nog in de groei is, is dit van groot belang, maar ook voor een ouder kunnen deze oefeningen erg positief werken.

Light Watercolor Background

Tarieven

Coaching


Kennismaken

± 30 minuten

gratis


Intakegesprek

± 1 uur

65 euro


Coachsessie

1 uur

65 euro


Tussenevaluatie/

oudergesprek

1 uur

65 euro


Eindevaluatie

1 uur

65 euro


Arrangementen/scholen

prijs op aanvraag


Good to know

 • Overleg met school of andere betrokkenen is mogelijk. Kosten voor een afspraak bereken ik naar rato van mijn uurtarief.
 • In het uurtarief zijn onder meer kosten van voorbereidingstijd, de uitwerking van de sessies, de administratie en het gebruik van materialen verwerkt.
 • Sense kindercoaching is vrijgesteld van BTW in het kader van BTW vrijstelling therapeuten.
 • De facturen worden via e-mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden.
 • Tijdens het traject ben ik kosteloos bereikbaar via WhatsApp en e-mail voor vragen en ondersteuning.
 • Wanneer er behoefte is aan een persoonlijk gesprek kunnen ouders bij mij een oudergesprek aanvragen. Voor een afspraak geldt mijn uurtarief.
 • Om een afspraak te maken bij sense kindercoaching heeft jullie kind geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Mogelijk kun je de kosten voor coaching opvoeren bij je jaarlijkse aangifte van de belasting.
 • Mocht de gemaakte afspraak niet door kunnen gaan, dan graag 24 uur van tevoren telefonisch afmelden. Als de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, dan zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. Zie hiervoor de tarieven.
Ask Me Anything

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Hebben jullie een vraag over kindercoaching?


Willen jullie bespreken of kindercoaching geschikt zou kunnen zijn voor jullie kind? Willen jullie een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.


Ik ben telefonisch en per mail bereikbaar. Jullie krijgen zo snel mogelijk een reactie.


Workshops, lezingen, ouderavonden.

Op zoek naar een inspirerende spreker voor een ouderavond, lezing of een bedrijfstraining op maat?


Neem contact met me op voor de mogelijkheden!

Sandra
Xoxo Brush Lettering.

Sandra@sense-kindercoaching.nl

phone icon
Email icons
Black Instagram Logo

Instagram

KvK-nummer: 92924522

Aangesloten bij: